Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) pism w postępowaniu cywilnym oraz karnym, a także tłumaczenia innych dokumentów wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Oferta mojego biura obejmuje tłumaczenia m.in.:

 • umów, pełnomocnictw
 • dyplomów, świadectw
 • odpisów z KRS
 • dokumentów rejestracyjnych pojazdów
 • dokumentów metrykalnych
 • oraz wszelkich innych dokumentów urzędowych

Zgodnie z Art. 13 Ustawy o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego, zakres uprawnień tłumacza przysięgłego obejmuje:

 1. sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń w tym zakresie sporządzonych przez inne osoby,
 2. sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w danym języku przez inne osoby;
 3. dokonywanie tłumaczenia ustnego.

 • Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków.
 • Koszt poświadczenia tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę wynosi 50% stawki za tłumaczenie przysięgłe.
 • Koszt sporządzenia odpisu pisma wynosi 25% stawki za tłumaczenie przysięgłe.

Adam Maciejewski Tłumacz przysięgły Warszawa.

ul. Długa 29 lok. 103 00-238 Warszawa tel./fax: +48 (22) 633 55 84 kom.:+48(0) 603 794 324 a.maciejewski@przysiegly-tlumacz.pl strona www: przysiegly-tlumacz.pl blog
realizacja: inetic