Oferta mojego biura obejmuje tłumaczenia a vista, tłumaczenia konsekutywne oraz liaison, a także tłumaczenia symultaniczne.

  • W przypadku krótkich tłumaczeń np. u notariusza, czy w urzędzie, tłumaczenia rozliczane są wg stawki za każdą rozpoczętą godzinę
  • Tłumaczenia wykonywane są przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • Bezpłatny dojazd

Rodzaje oferowanych tłumaczeń:

Tłumaczenia a vista
Tłumacz otrzymuje tekst w języku źródłowym, który następnie na bieżąco tłumaczy ustnie. Ten rodzaj tłumaczeń wykonywany jest najczęściej w urzędach lub kancelariach notarialnych, podczas sporządzania aktów notarialnych, kiedy strona nie włada biegle językiem polskim.

Tłumaczenia konsekutywne
Tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero po zakończeniu wypowiedzi prelegenta (wypowiedź zazwyczaj podzielona jest na części). Najczęściej, podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz stoi obok rozmówcy i sporządza notatki. Następnie przekłada wypowiedź na język docelowy z zachowaniem treści i formy wypowiedzi prelegenta.

Tłumaczenia liaison
Tłumaczenie polegające na tłumaczeniu krótkich fragmentów wypowiedzi mówcy, najczęściej bez sporządzania notatek. Stosowane jest w przypadkach, kiedy wymagany jest wysoki poziom szczegółowości, na przykład, podczas składania zeznań przez świadków w sądzie.

Tłumaczenia symultaniczne
Tłumaczenia ustne symultaniczne odbywają się w dźwiękoszczelnej kabinie. Za pomocą słuchawek, tłumacz odbiera przekaz w języku źródłowym i jednocześnie tłumaczy usłyszany komunikat na język docelowy. Uczestnicy konferencji słyszą tłumaczenie w swoich słuchawkach.

Adam Maciejewski Tłumacz przysięgły Warszawa.

ul. Długa 29 lok. 103 00-238 Warszawa tel./fax: +48 (22) 633 55 84 kom.:+48(0) 603 794 324 a.maciejewski@przysiegly-tlumacz.pl strona www: przysiegly-tlumacz.pl blog
realizacja: inetic